Vad tänker jag om demokratin?

Demokrati är ett politiskt system som betraktar alla människor lika, som ger en ärlig chans för alla att rösta, uttrycka åsikter, röra sig fritt. Demokrati letar efter kompromisser, så alla kan bli glada. Jag tror att demokratin inte är en dags system, det tar lång tid att bilda ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle är det aldrig en persons åsikt, vi måste lyssna på varandra och vara toleranta mot olika åsikter även om vi inte samtycker. Med debatt kan vi göra kompromisser.

Alla människor är lika. Det spelar ingen roll om personer är kvinna, man utan kön, eller trans, tror på Gud eller är ateist, är kristen eller jude, muslim, eller vilken ålder de har – vi har alla samma rätt för att få jobb, utbildning, hjälp i samhället osv.

Demokratin i Lettland. Det är viktigt för mig att prata om demokratin i Lettland för att jag kommer från det landet. Den mesta tiden i mitt liv har jag bott i Lettland och min första åsikt om demokratin kom från det lettiska samhället, lettiska skolor och lettisk familj. Jag tycker att Lettland inte är ett demokratisk land även om vi säger att Lettland tillhör de länder som är demokratiska. Jag tycker att det har varit för kort tid för Lettland att vara demokratiskt. Som jag sa förut – det tar tid. Demokratin är inte bara styrelsesystem – det är också en idé som folk har och som folk vill ha, som folk tror på.

Folk med ingen medborgarskap. Det bedrövar mig att 12.5% av befolkningen saknar medborgarskap, och det får mig att ifrågasätta om vi i Lettland förstår demokratins innebörd. När Lettland fick frihet igen blev, alla lagar som var giltiga under den första självständighet giltiga igen. Efter lettiska lagar blev det att alla människor som är direkta barn och barn barn från de personer som hade lettiskt medborgarskap före ockupation, fick medborgarskap, men de människor som inte kunde bevisa att de är direkta släktingar till lettiska medborgare kunde inte få lettiskt medborgarskap. Nuförtiden har vi ca 260 000 personer utan medborgarskap i Lettland. De kan inte rösta, kan inte få socialhjälp och kan inte delta i samhället och känner sig bittra och oönskade i Lettland och deras ursprungsland också. Lettisk integrationspolitik har varit dålig – de flesta politiker är rädda att om Lettland ska ge medborgarskap till de som saknar det, vill de rösta så att Lettland kommer närmare Ryssland. Det är inte rätt att vi har så många personer utan medborgarskap. Lettland måste jobba hårdare för integration, inte för assimilation, men integration.

För att bli medborgare måste man kunna prata lettiska. En stor del av den etniskt ryska populationen pratar bara ryska, och ryska pratas väldigt mycket, speciellt i huvudstaden Riga. För 3 år sen hade vi en folkomröstning för att ändra grundlagar och lägga till ryska som andra nationalspråk (folk röstade emot). Jag är glad att det inte blev ett andra nationalspråk. Tänk om ett minoritets språk blir Sveriges andra språk i Sverige, och folk var tvungna att lära sig detta språk. Hur skulle folk reagera?  Det är svårt att lära sig ett nytt språk. Jag förstår den ryska befolkningens problem med lettiska, under Sovjettiden kunde man alltid använda ryska men när Lettland blev självständigt igen så måste man lära sig ett nytt språk. Fastän när jag lär mig svenska och ska tala svenska vill jag helst använda engelska, jag tänker ibland att svenskar blir ledsna när de höra mig prata engelska istället för svenska. Det jag säger kanske låter kontroversiellt, och jag själv har svårt att vara opartisk i denna fråga. Om ryska skulle ha blivt andra nationalspråk i Lettland skulle lettiska bara pratas privat hemma av letter. Det är en väldigt stor fråga i Lettland.

Sjunkande valdeltagande. Människor i Lettland litar inte på politiker och regering. Politiker bestämmer viktiga saker och vill inte att vi har folkomröstning om viktiga saker, till exempel, Lettland har euro som valuta från 2014 och när människor var emot det sade politikerna – ni lettiska människor förstår ingenting om ekonomin, därför är det vi politiker som bestämmer. Varje gång det är val är det mindre och mindre medborgarna som röstar:

Röstningsaktivitet i Lettland

2014 –  58.74%

2011 –  60.55% (extra val)

2010 –  62.63%

2006 –  61.88%

2002 –  71.51%

1998 –  71.89%

Bara traditionell familj kan registrera relationer. Människor i Lettland tror inte att de kan påverka landet med deras röst. Jag tycker att det är sorgligt. Vi har hög korruptionsnivå i Lettland och nuförtiden ser det ut som ingenting ska förändras. Varje år har politiker förslag med odemokratiska och inhumana lagar, till exempel, 2006 ändrades lettisk grundlag så att äktenskap bara kan vara mellan en man och en kvinna. Nu är det så att lettiska människor har börjat att samla underskrifter på nätet för att regeringen ska prata om sambolag i Lettland för att alla ska ha säkerhet i sina relationer, men politiker har sagt att sambolag är emot lettiska grundlagar. De vill inte att homosexuella och de som är ogifta ska ha säkerhet. Jag tycker det är fel, alla ska ha chansen att gifta sig om de vill och vara trygga även om de är sambo. Detta är bara några av problemen i Lettland idag.

Med ett hopp för framtiden. Jag pratade så mycket om Lettland för att det har varit min största del av det jag upplevt. Nu bor jag i Sverige, och ser att det är möjligt att leva annorlunda. För att SD är i regeringen kommer  många personer att säga att det blir sämre och sämre demokrati i Sverige. Men för en som kommer från Lettland, är det en otrolig förbättring. Jag önskar att Lettland kommer lära sig från Sverige.

Redigerad av Anna Wennblad.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *